Α/ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ - Β/ ΔΕΝ ΧΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΕΡΓΟ ΤΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΤΟ 2008
΄΄ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ΄΄  Ακρυλικό 35Χ45
ΕΡΓΟ ΤΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΤΟ2010
΄΄ΔΕΝ ΧΑΝΟΥΜΕ ΕΥΚΑΙΡΙΑ΄΄
Ακρυλικό 50Χ60